gunahin.hammaddesi

GÜNAHIN HAMMADDESİ

Ey şu alemin en sinsi varlığı
Saymakla bitmez yaptığın kansızlığı
Nice hanelerde çıkan gönül tatsızlığı
Hepsi senin marifetin Günahın Hammaddesi

Birkere iç bişey olmaz de içkiye başlasın
Bir fırt al ne olacak de sigaraya bağlansın
Bir vakitden bişey olmaz de namazı boşlasın
Nerde bunun sonu imtihan abidesi

Ey insanoğlu kalbindeki çatlakları onar
Yoksa ansızın şeytan gelir konar
Faalitet,Hizmet,İrşad'la boşluğunu doldur
Boş kalma aman yoksa seni fena bozar