dert

Dert

Dert bir değil bin parça
Beni bana sormayın içerim hep yara
Yokmu bir kimse yaramı sarmaya
Hiç değilse bir gönül almaya

Her taraf savaş kan revan bir yaşam
Çoluk çocuk demeden gidiyor. İşte budur yaram
Yokmu bir çare, versene bir merhem
Düzelsin şu ortam, Yeterki canımı verem

İnsanlarda nefret, Acımasızca bir duygu
Para, hırs, mevki boyamış gözü
Yomu şunlara söyleyecek kimsenin iki çift sözü
Söylesek ne fayda kalmadıki hiç birinin yüzü

Gelin hep beraber bir olalım
Düşmanı dost safına katalım
Elimize yol haritamızı alalım
Ve Bismillah deyip başlayalım