Açım Ben

AÇIM BEN

Bilgiye , Bilince , Güzelliğe
Sevgiye , Saygıya , Hoşgörüye
Kısaca insan görmeye açım ben


Kötülükler karşısında bile iyilik yapana
Yanlışı görüp doğruya sapana
Puta değil Allaha tapana
Açım ben, İnsanlığı görmeye açım ben

Terbiyeyi yaşam sitili yapmışa
Güzelliği çirkinlikten ayırmışa
Zulüm göreni görüpte kayırmışa
Açım ben, İnsanlığı görmeye açım ben

İnsanı insandan ayırmayana
Şucu bucu diye gayırmayana
Herkesi Allah katında eşit sayana
Açım ben, İnsanlığı görmeye açım ben

Yokluğunda darlığında şükredene
Elinde azda olsa düşküne verene
Kendi zordada olsa yinede yardıma gidene
Açım ben , İnsanlığı görmeye açım ben

Göründe para değil sevgi bürüyenlere
Dostluğu menfaat değil sermaye bilenlere
Hak yolunda maddiyatı bir kenara itenlere
Açım ben , insanlığı görmeye açım ben

Şımarık değil efendi insana
Kötü işlere karşı pervasız kalmayana
Moloz yığını ile değil güllerle yaşayana
Açım ben , insanlığı görmeye açım ben

Bir harfe kırk yıl köle olana
Çinde de olsa gidip ilimi alana
Bu gibi şiirleri , yazıları okuyup anlatana
Açım ben , insanlığı görmeye açım ben
AÇIMMMMM...

Yasin Şen